Số hóa dữ liệu lễ hội truyền thống tại Việt Nam

hội Gióng

Đề án Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phê duyệt. Đề án được đặt ra nhằm mục địch thu thập các thông tin cơ bản để rà soát, đánh giá chính xác thực trạng lễ hội ở nước ta. Từ đó phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Việt Nam. Tất cả các loại hình lễ hội tại Việt Nam được đưa vào cơ sở dữ liệu. Bao gồm: Lễ hội truyền thống, Lễ hội ngành nghề, văn hóa và Lễ hội có nguồn gốc nước ngoài. Cùng ascarici cập nhật chi tiết qua bài viết sau.

100% dữ liệu các loại hình lễ hội truyền thống được số hóa

Số hóa 100% dữ liệu các loại hình lễ hội truyền thống là mục tiêu của đề án “Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025”. Đây được coi là cuộc tổng kiểm kê nhằm nâng cao quản lý. Thống nhất chuyên môn hóa về nghiệp vụ lưu trữ trong lĩnh vực lễ hội. Trong xu thế này, các hoạt động văn hóa truyền thống, trong đó có lễ hội đã được phục hồi. Phát huy góp phần bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Lễ hội đã góp phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới làm giàu cho kho tàng văn hóa Việt Nam cần được bảo tồn vì lợi ích của toàn xã hội.

lễ hội truyền thống
Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025

Thông qua các lễ hội, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát huy, tự do tín ngưỡng. Tôn giáo của nhân dân được đảm bảo, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố. Không khí dân chủ trong xã hội được tăng lên. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Chính vì vậy, việc xây dựng đề án “Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 sẽ giúp cho việc quản lý. Thống nhất chuyên môn hóa về nghiệp vụ lưu trữ trong lĩnh vực lễ hội. Lễ hội là một loại hình di sản văn hoá phi vật thể tồn tại ở Việt Nam từ lâu đời. Có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Là sinh hoạt văn hoá gắn bó mật thiết với đời sống của cộng đồng.

Đảm bảo hiệu quả công tác quản lý

Mục tiêu cụ thể của đề án nhằm số hóa 100% dữ liệu các loại hình lễ hội truyền thống. Những dữ liệu được số hóa đảm bảo chất lượng. Sử dụng hiệu quả trong công tác quản lý và cập nhật bổ sung định kỳ các loại hình lễ hội truyền thống. Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quản lý các loại hình lễ hội truyền thống. Đảm bảo sử dụng hiệu quả. Cùng với đó là việc đầu tư hoàn thiện trang thiết bị công nghệ thông tin. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cổng thông tin về lễ hội truyền thống Việt Nam.

văn hóa dân tộc
Bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc

Đề án được triển khai thực hiện trong thời gian 5 năm, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I từ 2021 – 2022 sẽ tiến hành điều tra, thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam; đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin; số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội truyền thống; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về Lễ hội Việt Nam.

Giai đoạn II từ 2023 – 2025 sẽ tiến hành số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội văn hóa. Lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài. Hoàn thiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cổng thông tin về lễ hội Việt Nam. Đào tạo tập huấn khai thác sử dụng phần mềm; duy trì, vận hành.

Chậm mà chắc

Kết nối internet phục vụ nhu cầu tra cứu, sử dụng của người xem và quảng bá về giá trị văn hóa của lễ hội Việt Nam phải là yếu tố hàng đầu. Vì thời đại toàn cầu hóa, không thể chấp nhận việc làm vội vã dẫn đến kém hiệu quả. Theo giới nghiên cứu, những đầu việc được hoạch định. Cho thấy quyết tâm của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Trong việc số hóa lễ hội đang là mục tiêu cần thiết. Góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của chất lượng các lễ hội. Tránh rơi vào vết xe cũ mà năm nào dư luận cũng lên án.

Đó là sự tùy tiện trong cách tổ chức lễ hội, biến hoạt động văn hóa truyền thống thành nơi kinh doanh tâm linh. Cổ xúy mê tín dị đoan và chuẩn mực của nghi thức hành lễ lại bị bào mòn. Do tư duy thấp kém của người vận hành. Việc số hóa sẽ là nền tảng khoa học được đúc kết từ cái tâm của người làm công tác thu thập dữ liệu. Phản ánh trung thực để thế hệ trẻ dựa theo những chuẩn mực đó. Mà nâng niu di sản và truyền thống văn hóa do ông cha kiến tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *